Faktúry Marec 2016

31.03.2016 11:21
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
23/2016 SPP a. s. 407,00 02.03.2016 faktúra za plyn 31.03.2016 2006 5100001049 15.03.2016 10.03.2016
PP
24/2016 OneToo PLUS
 s. r. o. 
29,00 02.03.2016 faktúra za tonery 31.03.2016 --- --- 14.03.2016 02.03.2016
H
25/2016 TOPSET Solutions s. r. o. 216,00 07.03.2016 faktúra za aktuálizáciu programov a dodatkov za rok 2016 31.03.2016 2008 A/632/02/2008 11.03.2016 10.03.2016
 PP
26/2016 Orange Slovensko a. s. 19,44 07.03.2016 faktúra za mobil 31.03.2016 2012 A6672448 16.03.2016 10.03.2016
PP
27/2016 Slovak Telekom, a. s.  23,09 08.03.2016 faktúra za telefón 31.03.2016 2010 9902390959 18.03.2016

10.03.2016

PP

28/2016 Slovak Telekom, a. s. 9,90 14.03.2016 faktúra za dodávku a pevý telefón Gigaset 1220 31.03.2016 2010 9902390959 14.03.2016 14.03.2016
H
29/2016 Obec Slavošovce 73,37 14.03.2016 faktúra za kontorlóra 31.03.2016 Zmluva dňa 30.12.2010 --- 24.03.2016 21.03.2016
PP
30/2016 Brantner Gemer
s. r. o.

 
475,51 17.03.2016 faktúra za odvoz odpadu 31.03.2016 2010 051003 28.03.2016 21.03.2016
PP
31//2016 Východoslovenská vodárenská spoločnosťa. s.  25,15 17.03.2016 faktúra za vodné a stočné 31.03.2016 2011 Z. č. - 60-000048026PO2011 01.04.2016 21.03.2016
PP
32/2016 Obec Štítnik 341,09 21.03.2016 Stavebý úrad - zúčtovanie za rok 2015 31.03.2016 2003 1/2003 01.04.2016 21.03.2016
H
33/2016 SLOVGRAM 38,50 21.03.2016 faktúra za rozhlas 31.03.2016 2016 Č. z. - 1610579 30.03.2016 21.03.2016
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

     
Slovenský plynárenský priemysel a. s.  Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava 26
35815256
OneToo PLUS s. r. o.  Mostová 20
034 01 Ružomberok
46677747
TOPSET Solutions s. r. o.
 
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
Orange Slovensko a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
SLOVGRAM Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
17310598
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik
328871
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenského 50
042 48 Košice
36570460
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36 Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01
Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť