Faktúry Apríl 2020

30.04.2020 08:22
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
36/2020 SLOVGRAM
Bratislava
38,40 30.03.2020 za verejný rozhlas 2020 30.04.2020 --- --- 16.04.2020 03.04.2020
PP
37/2020 AMMYLA
s. r. o.
400,00 31.03.2020 bavlnené rúško dvojvrstvové 30.04.2020 --- --- 25.04.2020 03.04.2020
PP
38/2020 Mgr. Helena Belányiová - Belmer 96,00 01.04.2020 jednorázové posúdenie v písomnom zázname z previerky zdravotného rizika 30.04.2020 --- --- 07.03.2020 03.04.2020
PP
39/2020 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.04.2020 faktúra za výkon zodpovednej osoby za 04/2020 30.04.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.04.2020 03.04.2020
PP
40/2020 IGLI design, s. r. o. 213,60 03.04.2020 faktúra za tlač brožúry a tabule 30.04.2020 --- --- 09.04.2020 03.04.2020
PP
41/2020 Orange Slovensko, a. s.  27,40 06.04.2020 faktúra za mobil 30.04.2020 2012 A6672448 13.04.2020 09.04.2020
PP
42/2020 innogy Slovnesko s. r. o. 166,90 06.04.2020 faktúra za zemný plyn 30.04.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.04.2020 09.04.2020
PP
43/2020 Slovak Telekom, a. s.  16,52 08.04.2020 faktúra za telefón 30.04.2020 2012 9902390959 20.04.2020 09.04.2020
PP
44/2020 CompAct
s. r. o.
49,00 16.04.2020 faktúra za toner 30.04.2020 --- --- 21.04.2020 17.04.2020
45/2020 Janka Šmelková
ALTAIR 
111,78 17.04.2020 faktúra za kontroly a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení 30.04.2020 --- --- 21.04.2020 17.04.2020
PP
46/2020 Východoslovenská energetika a. s. 91,56 17.04.2020 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO 30.04.2020 2019 055100307506 21.04.2020 17.04.2020
PP
47/2020 IGLI design,
 s. r. o.
336,00 17.04.2020 faktúra za identifikačné pásky s potlačou 30.04.2020 --- --- 14.04.2020 17.04.2020
PP
48/2020 Obec Slavošovce 117,56 20.04.2020 faktúra za kontrolóra 30.04.2020 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 24.04.2020 24.04.2020
PP
49/2020  Brantner Gemer
s. r. o.
913,19 20.04.2020 faktúra za TKO
03/2020
30.04.2020 2012 6C1003 29.04.2020 24.04.2020
PP
50/2020 Brantner Gemer
s. r. o.
132,19 20.04.2020 faktúra za nájom nádob BRKO
03/2020
30.04.2020 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.04.2020 24.04.2020
PP
51/2020 Lisák Stanislav, Rožňava 100,00 20.04.2020 faktúra za výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiac 01 - 03 30.04.2020 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 30.04.2020 24.04.2020
PP
52/2020 Pavol Belányi BELMAT 83,18 23.04.2020 faktúra za montérkové nohavice, montérkovú blúzu, pracovnú obuv, pracovné tričko, olej do benzínu 1 l 30.04.2020 --- --- 01.05.2020 24.04.2020
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
SLOVGRAM Bratislava Jakubovo námestie 14
813 48 Bratislava
17310598
AMMYLA s. r. o. Rumunská 13
048 01 Rožňava
52435512
Mgr. Helena Belányiová - Belmer Kyjevská 20
048 01 Rožňava
41290895
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
IGLI design, s. r. o. Edelényska 1
048 01 Rožňava
45002240
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
CompAct s. r. o. Šafárikova 17
048 01 Rožňava
17081173
ALTAIR Janka Šmelková Jarková 342/11
049 25 Dobšiná
33449341
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
IGLI design, s. r. o. Edelényska 1
048 01 Rožňava
45002240
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Pavol Belányi BELMAT Tichá 415
049 32 Štítnik
44728131

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť