Deň obce Honce 2018 - Poďakovanie

02.07.2018 09:58

 

P O Ď A K O V A N I E

 

Obec Honce sa touto cestou chce poďakovať za podporu a spoluprácu  všetkým našim občanom, organizáciám, firmám a podnikateľom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k priebehu osláv

Dňa obce Honce 2018

pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o vzniku obce, ktorý sa konal dňa 30.06.2018.

 

Ďakujeme: 

 

AGROSPOL Honce s. r. o.

Brantner Gemer s. r. o., Rimavská Sobota

Euris s. r. o., Rožňava

Free zona s. r. o., Rožňava

OZ Mikroregión Štítnická dolina

Obec Honce  

Monika Paličková – starostka obce

Poľovnícke združenie Gerlach Honce

Potraviny Róberta, Kvetoslava Denešová

VSK MINERAL s. r. o., Košice

Združenie lesných spoločností Honce

Andrea Almášiová, Štítnik

Ondrej Kalina, Štítnik

Ján Vápeník, Honce

Kvetinárstvo Mirka, Rožňava

Darčekové predmety ANITA

BIRCH V s. r. o. Rožňava

Mgr. Alena Gallová, Honce.