December - Faktúry 2019

02.01.2020 07:37
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
175/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 02.12.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 12/2019 02.01.2020 2018 ZO/2018A9476-1 08.12.2019 05.12.2019
PP
176/2019 Judr. Stanislav Ďuriček 150,00 02.12.2019 faktúra za poskytnuté služby súvisiace a realizáciou verejného obstarávania na predmet zákazky : Rekonštrukcia strechy na dome smútku v Honciach". 02.01.2020 --- --- 17.12.2019 05.12.2019
PP
177/2019 INPROST
s. r. o.
93,60 04.12.2019 faktúra za obecné noviny za rok 2020 02.01.2020 1991 --- 09.12.2019 05.12.2019
PP
178/2019 Orange Slovensko, a. s.  29,58 05.12.2019 faktúra za mobil 02.01.2020 2012 A6672448 16.12.2019 05.12.2019
179/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 06.12.2019 faktúra za zemný plyn 12/2019 02.01.2020 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.12.2019 PP
180/2019 Štefan Valko 555,00 09.12.2019 faktúra za osadenie a zapojenie neónu skúška, osadenie zásuviek, vypínača, svietidiel v zasadačke, montáž vianočného osvetlenia napájanie 02.01.2019 --- --- 24.12.2019 11.12.2019
PP
181/2019 Slovak Telekom
a. s.
14,00 11.12.2019 faktúra za telefón 02.01.2019 2012 9902390959 18.12.2019 11.12.2019
PP
182/2019 Slovenský futbalový zväz 128,00 11.12.2019 faktúra za správu a prevádzku informačného systému, členský poplatok, odmena  02.01.2019 --- --- 10.12.2019 11.12.2019
PP
183/2019 Východoslovenská energetika a. s. 106,93 12.12.2019 faktúra za elektrinu VO 02.01.2019 2019 055100307506 20.12.2019 18.12.2019
PP
184/2019 DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. 567,10 13.12.2019 faktúra za stravné lístky 02.01.2019 --- --- 19.12.2019 13.12.2019
H
185/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a. s. 16,03 16.12.2019 faktúra za vodné a stočné 02.01.2019 2011 60-000048026PO2011 30.12.2019 18.12.2019
PP
186/2019 MONTREL Plus s. r. o. 351,86 17.12.2019 faktúra za svietidlo prisadené, žiarovka LED, svietidlo žiarickové, trubica, spínač domový 02.01.2019 --- --- 27.12.2019 18.12.2019
PP
187/2019 Obec Slavošovce 94,46 18.12.2019 faktúra za kontrolóra 11/2019 02.01.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 26.12.2019 18.12.2019
PP
188/2019 Ján Gallo - UNI DECOR 325,60 18.12.2019 faktúra za inštalačné práce 02.01.2019 --- --- 26.12.2019 18.12.2019
PP
189/2019 FinalStav s. r. o. 35 461,74 18.12.2019 faktúra na základe zmluvy o dielo za dodávku materiálu a vykonané práce na stavbe REKONŠTRUKCIA KULTÚRNEHO DOMU HONCE 02.01.2019 2016 zo dňa 05.04.2016 17.12.2019  
190/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
870,04 20.12.2019 faktúra za TKO 02.01.2019 2012 6C1003 27.12.2019 20.12.2019
PP
191/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
152,64 20.12.2019 faktúra za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 02.01.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 27.12.2019 20.12.2019
PP

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
JUDr. Stanislav Ďuriček, advokát Zlatá 301/32
048 01 Rožňava
51747103
INPROST s. r. o. Smrečianska 29
811 05 Bratislava 1
31363091
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Štefan Valko Rožňavské Bystré 168
049 31 Rožňavské Bystré
47580933
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
DOXX - Stravné lístky, spol. s. r. o. Kálov 356
010 01 Žiulina
36391000
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenského 50
042 45 Košice
36570460
MONTREL Plus s. r. o. Šafárikova 79/A
048 01 Rožňava
36204951
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Ján Gallo - UNI DECOR Vyšná Slaná 126
049 26 Vyšná Slaná
43023177
FinalStav s. r. o., Rožňava Šafárikova 91
048 01 Rožňava
47759666
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť