December 2013

31.12.2013 10:31
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
92/2013 SPP a.s. 376,00

03.12.

2013

faktúra za odber plynu 31.12.
2013

2006

 

5100001049

16.12

2013

09.12.2013

PP

93/2013 INPROST s.r.o 52,00

03.12.

2013

faktúra za obecné noviny 31.12.
2013
1991 -

09.12

2013

09.12.2013

PP

94/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

04.12.

2013

faktúra mobil 31.12.
2013
2012 A6672448

15.12.

2013

09.12.2013

PP

95/2013 Poradca podnikateľa s.r.o 0,00

06.12.

2013

zúčtovacia faktúra za Finančného spravodajcu

 

31.12.

2013

- -

04.12.

2013

25.11.

2013

96/2013 Slovak Telekom  a.s. 18,38

09.12.

2013

faktúra telefon 31.12.
2013
2010 9902390959

18.12.

2013

23.12.2013

PP

97/2013 Vodárenská spoločnosť a.s. 122,62

13.12.

2013
faktúra  za vodu 31.12.
2013
2011 Zmluva číslo 60-000048026PO2011

30.12.

2013

23.12.2013

PP

98/2013 DOXX- Stravné lístky 608,26

17.12.

2013
faktúra za odber stravných lístkov 31.12.
2013
2004 04K991074

23.12.

2013
17.12.2013

H

99/2013 Obec Slavošovce 68,50

19.12.

2013

faktúra kontrolór za november 2013 31.12.
2013
2010 Zmluva zo dňa 30.12.2010

30.12.

2013

23.12.2013

PP

100/2013 Stanislav Lisák
 
75,00

20.12.

2013

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 31.12.
2013
- -

30.12.

2013

23.12.2013

PP

101/2013 Brantner Gemer s.r.o. 440,95

23.12.

2013

faktúra za vývoz odpadu za 11/2013 31.12.
2013
2010 051003

31.12.

2013

23.12.2013

PP

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava, 35815256
Lisák Stanislav Čučmianska 1, 048 01 Rožňava 40415384
Brantner Gemer  s.r.o. Košická cesta 44, Rimavská Sobota 36021211
INPROST s.r.o. Smrečianska 29, 811 05 Bratislava 1 31363091
DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. Kálov 356, 010 01 Žilina 36391000
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského 50, 04248 Košice 36570460
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina 31592503

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť