Daňové priznanie 2016 - Oznam

15.01.2016 09:40

 

Znova pripomíname:

 

DAŇOVÉ PRIZNANIE

 

Daňovníci majú povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti najneskôr do 31.01.2016!!!

 

Táto povinnosť sa týka fyzických a právnických osôb, ktorým  nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. 

 

Daňovníci, ktorý nadobudli nehnuteľnosť a ktorá je k 1. januáru 2016 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2015 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať k 1. januáru 2016 zapísanú v katastri nehnuteľností. 

 

Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.