Daňové priznanie k dani z nehnuteľností

09.12.2014 14:40

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosí za rok 2015 je povinný podať do 31. januára 2015 každý daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (zmena druhu, výmery nehnuteľností a podobne).

Daňové priznanie podajú  aj tie osoby, ktoré sa k 1. januáru 2015 stali novými daňovníkmi. Tlačivá je možné stiahnuť a vytlačiť aj z internetovej stránky www.finance.gov.sk.