Biologicky rozložiteľný odpad - !!! Oznam !!!

12.03.2018 08:22

!!! O Z N A M !!!

 

Oznamujeme občanom, že od 1. marca 2018 naša obec Honce začína s triedením biologicky rozložiteľného odpadu, ktorý sa bude ukladať do 120 l nádob a následne firma Brantner Gemer, Rimavská Sobota uskutoční vývoz odpadu. Vývoz sa bude realizovať raz mesačne. Žiadame preto občanov, aby si prišli vyzdvihnúť 120 l nádoby na biologicky rozložiteľný odpad na obecný úrad a to v dňoch 20. - 21. marca 2018 (utorok, streda) v čase od 8.00 - 14.00 h.