August - Faktúry 2019

02.09.2019 07:55
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
117/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.08.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 08/2019 02.09.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.08.2019 07.08.2019
PP
118/2019 Východoslovenská energetika a. s.  318,00 07.08.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 02.09.2019 2012 055100307506 15.08.2019 07.08.2019
PP
119/2019 innogy Slovnesko
s. r .o.
175,00 07.08.2019 faktpra za zemný plyn 07/2019 02.09.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.08.2019 07.08.2019
PP
120/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 07.08.2019 faktúra za mobil 02.09.2019 2012 A6672448 16.08.2019 07.08.2019
PP
121/2019 Slovak Telekom,
a. s. 
14,12 08.08.2019 faktúra za telefón 02.09.2019 2012 9902390959 19.08.2019 09.08.2019
PP
122/2019 Slovenský futbalový zväz 280,00 08.08.2019 členský poplatok, odstupné za transfer hráča, poplatok za žiadosť o transfer 02.09.2019 --- --- 12.08.2019 09.08.2019
PP
123/2019 Východoslovenská energetika a. s.  44,03 14.08.2019 faktúra za elektrinu VO 02.09.2019 2012 055100307506 22.08.2019 21.08.2019
PP
124/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
604,36 20.08.2019 faktúra za TKO 02.09.2019 2012 6C1003 28.08.2019 21.08.2019
PP
125/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
158,22 20.08.2019 faktúraz za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 02.09.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 28.08.2019 21.08.2019
PP
126/2019 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. 26,40 21.08.2019 faktúra za Finančného spravodajcu, ročník 2020 - preddavok 02.09.2019 --- --- 04.09.2019 21.08.2019
PP
127/2019 Obec Slavošovce 94,36 21.08.2019 faktúra za kontrolóra 07/2019 02.09.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 02.09.2019 21.08.2019
PP
128/2019 EURIS, spol.
s. r. o.
104,88 23.08.2019 faktúra za silon do kosačky 02.09.2019 --- --- 03.09.2019 27.08.2019
PP
129/2019 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. 61,00 26.08.2019 faktúra za vývoz obsahu žúmpy 02.09.2019 --- --- 09.09.2019 27.08.2019
PP
130/2019 EURIS, spol.
s. r. o.
97,99 28.08.2019 faktúra za žaciu hlavu, tenenie, karburátor, krompáč s násadou 02.09.2019 --- --- 11.09.2019 28.08.2019
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
Východoslovenská energetika a. s.  Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
innogy Slovensko s. r .o.  Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
00687308
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Martina Razusa 23 A
010 01 Žilina 1
31592503
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
EURIS, spol. s. r. o. Šafárikova 116 A
048 01 Rožňava
31684076
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  Komenské ho 50
042 48 Košice
36570460

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť