Apríl - Faktúry 2019

30.04.2019 07:23
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
44/2019 osobnyudaj.sk,
s. r .o. 
42,00 01.04.2019 faktúra za výkon zodpovednej osoby 04/2019 30.04.2019 2018 ZO/2018A9476-1 08.04.2019 02.04.2019
PP
45/2019 B O B s. r. o. 92,02 29.03.2019 faktúra za pracovný materiál - AČ 30.04.2019 --- --- 03.04.2019 02.04.2019
PP
46/2019 TOPSET Solutions s. r. o. 414,00 02.04.2019 faktúra za aktualizáciu programov 30.04.2019 2008 tz2017-05-31vs1 10.04.2019 08.04.2019
PP
47/2019 innogy Slovensko
s. r. o.
175,00 04.04.2019 faktúra za zemný plyn - oÚ 30.04.2019 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 15.04.2019 08.04.2019
PP
48/2019 Orange Slovensko, a. s. 27,40 05.04.2019 faktúra za mobil 30.04.2019 2012 A6672448 12.04.2019 08.04.2019
PP
49/2019 Vladislav Pika - gsmalarmcentrum 13,60 05.04.2019 Faktúra za alarm s detektorom pohybu 30.04.2019 --- --- 18.04.2019 08.04.2019
PP
50/2019 Slovak Telekom, a. s. 14,00 08.04.2019 faktúra za telekomunikačné služby 30.04.2019 2012 9902390959 18.04.2019 08.04.2019
PP
51/2019 Lisák Stanislav 100,00 09.04.2019 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika 01-03/2019 30.04.2019 2015 Mandátna zmluva zo dňa 22.04.2015 22.04.2019 12.04.2019
PP
52/2019 ALTAIR Janka Šmelková 157,44 10.04.2019 faktúra z kontrolu a opravu hasiacich prístrojov a kontrolu hadicových zariadení 30.04.2019 --- --- 16.04.2019 12.04.2019
PP
53/2019 Východoslovenská energetika a. s. 80,90 11.04.2019 faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - VO 30.04.2019 2012 05510030756 23.04.2019 12.04.2019
PP
54/2019 JUDr. Ján Halko 183,16 15.04.2019 faktúra za zastupovanie v súdnom spore11C/27/2018 30.04.2019 --- --- 26.04.2019 17.04.2019
PP
55/2019 Obec Štítnik 376,37 18.04.2019 faktúra za Refundáciu finančných prostriedkov naSpoločný stavebný úrad 30.04.2019 --- --- 30.04.2019 25.04.2019
PP
56/2019 Obec Slavošovce 104,62 23.04.2019 faktúra za kontrolóra 03/2019 30.04.2019 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 02.05.2019 25.04.2019
PP
57/2019 Brantner Gemer
s. r. o. 
153,54 23.04.2019 faktúra za BRKO (biologicky rozložiteľný odpad) 03/2019 30.04.2019 2018 Zmluva o poskytnutí služby č. 11170328.09.201855656 29.04.2019 25.04.2019
PP
58/2019 Brantner Gemer
s. r. o.
868,95 23.04.2019 faktúra za TKO 03/2019 30.04.2019 2012 6C1003 29.04.2019 29.04.2019
PP
59/2019 Foxxy Fashion Creations s. r .o. 61,62 29.04.2019 faktúra za vlizelín papierový, patent, podšívka tkaná, podšívka prewšívaná, vlizelín tkaný - FKS Genšenky 30.04.2019 --- --- --- 29.04.2019
H


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
osobnyudaj.sk, s. r .o. Garbiarska 5
040 01 Košice
50528041
B O B s. r. o. Rakovnica 64
049 31 Rakovnica
51886758
TOPSET Solutions s. r. o.  Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
innogy Slovensko
s. r. o.
Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Vladislav Pika - gsmalarmcentrum Dunajov 105
023 02 Krásno nad Kysucou
41361334
Slovenský futbalový zväz Tomášikova30C
821 01 Bratislava
00687308
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
ALTAIR Janka Šmelková Jarková 342/11
049 25 Dobšiná
33449341
Východoslovenská energetika a. s. Mlynská 31
042 91 Košice
44483767
JUDr.Ján Halko, advokát Cyrila a Matoda 105/2
048 01 Rožňava
50589865
Obec Štítnik Námestie 1. mája 167
049 32 Štítnik
00328871
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 36  Slavošovce
00328847
Brantner Gemer s. r. o. Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Foxxy Fashion Creations s. r .o. Prejstská 121/138
018 41 Dubnica nad Váhom
48252280

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť