Faktúry Apríl 2018

30.04.2018 07:52
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Centrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
29/2018 Slovak Telekom,
a. s. 
9,70 29.03.2018 faktúra za telefón 30.04.2018 2012 9902390959 06.04.2018 05.04.2018
PP
30/2018 Lisák Stanislav 100,00 04.04.2018 faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika za mesiace január - marec 30.04.2018 2015 Zmluva zo dňa 22.04.2015 17.04.2018 05.04.2018
PP
31/2018 Slovenský futbalový zväz 72,00 05.04.2018 faktúra za poplatok za žiadosť o transfer - FK  30.04.2018 --- --- 10.04.2018 09.04.2018
PP
32/2018 Orange Slovensko, a. s.  26,99 06.04.2018 faktúra za mobil 30.04.2018 2012 A6672448 12.04.2018 09.04.2018
PP
33/2018 Slovak Telekom,
a. s.
18,47 09.04.2018 faktúra za telefón 30.04.2018 2012 9902390959 18.04.2018 09.04.2018
PP
34/2018 innogy Slovensko s. r. o. 207,00 09.04.2018 faktúra za plyn 30.04.2018 2017 5100307566C zo dňa 20.06.2017 16.04.2018 09.04.2018
PP
35/2018 Janka Šmelková
ALTAIR
157,44 10.04.2018 faktúra za kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a kontroly hadicových zariadení 30.04.2018 --- --- 16.04.2018 11.04.2018
PP
36/2018 JES Slovakia, s. r .o.  372,48 10.04.2018 faktúra za brožúry 30.04.2018 --- --- 10.05.2018 11.04.2018
PP
37/2018 Duck Marek - KOMINÁRSTVO 46,50 18.04.2018 faktúra za osadenie komínových dvierok v povalovej časti v bývalej MŠ, Honce č. d. 108 30.04.2018 --- --- 27.04.2018 19.04.2018
PP
38/2018 Obec Slavošovce 96,78 18.04.2018 faktúra za kontrolóra 30.04.2018 2017 Zmluva zo dňa 31.12.2017 27.04.2018 19.04.2018
PP
39/2018 Brantner Gemer
s. r .o.
497,11 18.04.2018 faktúra za TKO 30.04.2018 2010 051003 27.04.2018 19.04.2018
PP
40/2018 Brantner Gemer
s. r. o.
57,60 18.04.2018 faktúra za nájom nádob na (BRO) biologicky rozložiteľný odpadu 30.04.2018 2017 Zmluva o poskytnutí služby č. 111703 27.04.2018 19.04.2018
PP


*** Dodávateľ - identifikačné údaje:


     
Slovak Telekom, a. s.  Bajkalská 28
817 62 Bratislava
35763469
Lisák Stanislav Čučmianska 1
048 01 Rožňava
40415384
Orange Slovensko, a. s.  Metodova 8
821 08 Bratislava
35697270
Slovenský futbalový zväz Tomášikova 30C
821 01 Bratislava
687308
innogy Slovensko s. r. o. Hviezdoslavovo námestie 13
811 02 Bratislava
44291809
Janka Šmelková ALTAIR Jarková 342/11
049 25 Dobšiná
33449341
JES Slovakia, s. r. o.  Bulharská 5
040 01 Košice
45918945
Duck Marek - KOMINÁRSTVO Marikovszkého 35
048 01 Rožňava
35128780
Brantner Gemer s. r. o.  Košická cesta 344
979 01 Rimavská Sobota
36021211
Obec Slavošovce Slavošovce 113
049 32 Štítnik
00328847

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť