Faktúry Apríl 2013

30.04.2013 15:17
Interné číslo faktúry

Dodávateľ

***

Obnos dokladu v € Dátum prijatia faktúry Popis faktúro-vaného plnenia

Dátum zverej-

nenia

Centrálny rok zmluvy súvisiaci s faktúrou

Čentrálne číslo zmluvy súvisiacej s faktúrou Splatnosť faktúry Dátum a spôsob* zaplatenia faktúry
22/2013 Nová Urbariálna Spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 72,00

3.4.

2013
faktúra odpratávanie snehu 30.4.
2013
- -

07.4

2013

03.4.2013 PP
23/2013 SPP a.s. 207,00

3.4.

2013

faktúra za odber plynu 30.4.
2013

2006

 

5100001049

15.4

2013

09.4.2013 PP
24/2013 Orange Slovensko a.s. 10,00

4.4.

2013

faktúra mobil 30.4.
2013
2012 A6672448

15.4.

2013

09.4.2013 PP
25/2013 Závodský, spol. s r.o. 20,66

5.4.

2013

faktúra za 2 ks CD hráme jubilantom 30.4.
2013
-
 
-

16.4.

2013

05.4.2013

H

26/2013 Nová Urbariálna Spoločnosť, pozemkové spoločenstvo 72,00

09.4.

2013

faktúra odpratávanie snehu

30.4.

2013

- -

15.4.

2013

15.4.2013

PP

27/2013 Slovak Telekom  a.s. 24,35

9.4.

2013

faktúra telefon 30.4.

2013

2010 9902390959

17.4.

2013

15.4.2013

PP

28/2013 Stanislav Lisák 75,00

17.4.

2013

faktúra za vykonávanie činnosti zameranej na výkon technika požiarnej ochrany 30.4.

2013

- -

19.4.

2013

17.4.2013

PP

29/2013 Obec Slavošovce 77,05

17.4.

2013

faktúra kontrolór za marec 2013 30.4.

2013

2010 Zmluva dňa 30.12.2010

26.4.

2013

22.4.2013

PP

30/2013 Brantner Gemer s.r.o 575,84

19.4.

2013

odvoz odpadu

30.4.

2013

2010 051003

29.4.

2013

22.4.2013 PP
31/2013 Štefan Šmelko 144,00

22.4.

2013

faktúra za kontrolu a opravy hasiacich prístrojov a hadicových zariadení

30.4.

2013

- -

24.4.

2013

22.4.2013 PP

32/2013

Slovgram

Bratislava

33,50 25.4.2013 faktúra za odmeny výkonným umelcom  a výrobcom zvukových záznamov

30.4.

2013

- -

10.5.

2013

29.4.2013

PP

33/2013 VSE , a.s. 693,00

25.4.

2013

faktúra elektrina

30.4.

2013

2012

 
5100307566C

10.05.

2013

30.4.2013

PP

34/2013 Asociácia správcov registratúry Nováky 39.00

18.04.

2013

faktúra za účasť na odbornom seminári "Správa registratúry" v Rožňave

30.4.

2013

- -

18.04.

2013

18.04.2013

H

 

*** Dodávateľ - identifikačné údaje:

Názov Adresa IČO
Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava 35697270
Obec Slavošovce Slavošovce č. 113, 04936 00328847
Slovak Telekom, a.s. Bratislava, Karadžičova 10, 82513 35763469
Nová Urbariálna Spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Hanková,04934 Hanková 31995888
Slovenský plynárenský priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava,
 
35815256
Východoslovenská energetika a.s.,
 
Mlynská 31, Košice 36211222
Brantner Gemer s.r.o Košická cesta 44, Rimavská Sobota
 
36021211
 
Lisák Stanislav Čučmianska 1,048 01 Rožňava 40415384

Slovgram

Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava 17310598
Šmelko Štefan Jarková 342, 049 25, Dobšiná 30284597
Závodský, spol. s r.o. Šípová 1,949 01 Nitra 357545078
Asociácia správcov registratúry M.R.Štefánika 310, 972 71 Nováky 37922190

 

* Vysvetlivky:

PP- prevodný príkaz

H- hotovosť