oficiálna webová stránka obce Honce

 

 

Obec Honce vyjadruje poďakovanie za podporu pri financovaní  Projektu Revitalizácia oddychovej záhrady obce Honce 

Aktuality

Voľby do Európskeho parlamentu 2014-výsledky

26.05.2014 15:56
Výsledky volieb: Obec, mesto, mestská časť Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov...

Obecná vatra

05.05.2014 14:43
OBEC HONCE Vás všetkých srdečne pozýva na slávnostné zapálenie obecnej vatry pri príležitosti 69. výročia skončenia II. Svetovej vojny a osláv  8.mája - Dňa Víťazstva  nad fašizmom  v roku 1945, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2014 / sobota / o 20,00 hodine pri...

Oznamy pre občanov

25.03.2014 14:58
  Upozornenie pre každého vlastníka a správcu poľnohospodárskej pôdy   Pozor na podvodníkov   Ochrana lesov pred požiarmi        

Zmena času

25.03.2014 14:35
Aj v roku 2014 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde dňa 30. 3. 2014.   Hodiny si preto nastavíme o jednu hodinu dopredu, z 2:00 hodiny na 3:00 hodinu.        

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

03.03.2014 14:30
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 07.03.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení 5....

Zber a výkup papiera

24.02.2014 14:26
Zber papiera v obci Honce sa uskutoční dňa 27.02.2014 od 13.00 hodiny.   Tu si môžete pozrieť bližšie informácie          

Vzdelávacie kurzy UPSVaR

06.02.2014 14:48
Tu si môžete pozrieť plánované vzdelávacie kurzy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava              

Voľba prezidenta republiky

16.01.2014 14:37
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,...

Plán zberu odpadu na rok 2014

02.01.2014 14:48
Vývoz elektroodpadu: 25. marec 2014                                23. september 2014     TKO (kuka nádoby)...

Prerušenie distribúcie elektriny

02.01.2014 14:44
Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 23. január 2014 od 07:10 h do 16:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.      
<< 41 | 42 | 43 | 44 | 45 >>

CIVILNÁ OCHRANA

 

www.minv.sk/?civilna-ochrana-1

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - telefonický kontakt v prípade porúch :
 
tel.: 058/4824420
mobil: 0902 968 162

Triedenie odpadu 

www.naturpack.sk/

 

Aktuálny rozpis zápasov stolnotenisového klubu Honce B si môžete pozrieť na stránke

ostzroznava.webnode.sk

 

Rozpis zápa sov Honce A

 

  

 


 

Aktuálne informácie o futbalovom klube si môžete pozrieť na stránke

fkhonce.webnode.sk

 

 

TOPlist
HarmonogramDEŇ  OBCE
2014


fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2012

Ženský spevokol pri výrobe gágoríkov

 

Mikuláš 2011

 

..........................................................................................................

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v obci:

 

 Viac o činnosti ZPOZ v obci Honce si prečítajte v rubrike - Oznamy