Aktuality

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

09.12.2014 14:23
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 12.12.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   PROGRAM:   1. Otvorenie...

Dom seniorov Rejdová, n.o. - OZNAM

09.12.2014 14:12
Oznamujeme širokej verejnosti, že od 1.marca 2015 plánujeme spustiť prevádzku v novovzniknutom zariadení pre seniorov - DOM SENIOROV REJDOVÁ, n.o. Dom seniorov Rejdová, n.o., sídli v zrekonštruovanej budove bývalej Materskej školy.   Zariadenie je situované uprostred krásnej prírody v...

Referendum 2015

08.12.2014 16:31
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z., na základe petície občanov prijatej 27. augusta 2014  vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015. V referende oprávnení občania rozhodnú o otázkach: Súhlasíte s tým, aby sa...

Prerušenie distribúcie elektriny

27.11.2014 14:48
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 03. december 2014 od 07:30 h do 18:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.  

Výzva - zverejnenie

14.11.2014 14:06
Výzva pozemkového a lesného odboru            

Prerušenie distribúcie elektriny

07.10.2014 14:32
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 22. október 2014 od 07:20 h do 18:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.  

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

26.09.2014 14:16
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014. Bližšie informácie na https://www.minv.sk/?volby-oso2014   Oznámenie o počte obyvateľov v obci Honce Oznámenie o počte...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

04.08.2014 15:11
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 08.08.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení 5....

Voľby do Európskeho parlamentu 2014-výsledky

26.05.2014 15:56
Výsledky volieb: Obec, mesto, mestská časť Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov...

Obecná vatra

05.05.2014 14:43
OBEC HONCE Vás všetkých srdečne pozýva na slávnostné zapálenie obecnej vatry pri príležitosti 69. výročia skončenia II. Svetovej vojny a osláv  8.mája - Dňa Víťazstva  nad fašizmom  v roku 1945, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2014 / sobota / o 20,00 hodine pri...
<< 27 | 28 | 29 | 30 | 31 >>

 

Aktuálny rozpis zápasov stolnotenisového klubu Honce B si môžete pozrieť na stránke

ostzroznava.webnode.sk

 

Rozpis zápa sov Honce A

 

  

 


 

Aktuálne informácie o futbalovom klube si môžete pozrieť na stránke

fkhonce.webnode.sk

 

 

TOPlist
HarmonogramDEŇ  OBCE
2014


fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2012

Ženský spevokol pri výrobe gágoríkov

 

Mikuláš 2011

 

..........................................................................................................

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v obci:

 

 Viac o činnosti ZPOZ v obci Honce si prečítajte v rubrike - Oznamy