Aktuality

Oznamy pre občanov

25.03.2014 14:58
  Upozornenie pre každého vlastníka a správcu poľnohospodárskej pôdy   Pozor na podvodníkov   Ochrana lesov pred požiarmi        

Zmena času

25.03.2014 14:35
Aj v roku 2014 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde dňa 30. 3. 2014.   Hodiny si preto nastavíme o jednu hodinu dopredu, z 2:00 hodiny na 3:00 hodinu.        

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

03.03.2014 14:30
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 07.03.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení 5....

Zber a výkup papiera

24.02.2014 14:26
Zber papiera v obci Honce sa uskutoční dňa 27.02.2014 od 13.00 hodiny.   Tu si môžete pozrieť bližšie informácie          

Vzdelávacie kurzy UPSVaR

06.02.2014 14:48
Tu si môžete pozrieť plánované vzdelávacie kurzy Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava              

Voľba prezidenta republiky

16.01.2014 14:37
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 430/2013 Z.z. vyhlásil voľbu prezidenta Slovenskej republiky a určil deň jej konania na sobotu 15. marca 2014. Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,...

Plán zberu odpadu na rok 2014

02.01.2014 14:48
Vývoz elektroodpadu: 25. marec 2014                                23. september 2014     TKO (kuka nádoby)...

Prerušenie distribúcie elektriny

02.01.2014 14:44
Východoslovenská distribučná a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 23. január 2014 od 07:10 h do 16:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.      

Brantner - triedenie odpadu

27.12.2013 13:25
Pokyn na triedenie odpadu Do žltých vriec  v h a d z o v a ť : - PET flaše od nápojov zošliapnuté !!! - PET flaše od jedlých olejov - Plastové flaše od umývacích a čistiacich prostriedkov - Plechovky od nápojov (Al, Fe) - Čisté fólie biele aj farebné   Do žltých vriec n e v h a d z o v a...

Volby VUC - výsledky

15.11.2013 14:57
Do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja za obvod ROŽŇAVA boli ZVOLENÍ POSLANCI: Meno a priezvisko Skratka politickej strany    alebo nezávislý kandidát Počet platných hlasov Ing. Ján Babič   ...
<< 21 | 22 | 23 | 24 | 25 >>

 

Aktuálny rozpis zápasov stolnotenisového klubu Honce B si môžete pozrieť na stránke

ostzroznava.webnode.sk

 

Rozpis zápa sov Honce A

 

  

 


 

Aktuálne informácie o futbalovom klube si môžete pozrieť na stránke

fkhonce.webnode.sk

 

 

TOPlist
HarmonogramDEŇ  OBCE
2014


fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2012

Ženský spevokol pri výrobe gágoríkov

 

Mikuláš 2011

 

..........................................................................................................

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v obci:

 

 Viac o činnosti ZPOZ v obci Honce si prečítajte v rubrike - Oznamy