Obecný ženský spevokol vznikol v mesiaci november 2009.

Vedúca spevokolu - Mária Lukáčová

Členky spevokolu - Mária Čapóová, Anna Gallová, Anna Gallová, Mária Gallová, Bc. Jana Hricová, Eva Fídesová, Mária Paličková, Zuzana Vápeníková, Helena Zimanová

 

Spevokol svojimi vystúpeniami zvýrazňuje slávnostnú atmosféru podujatí organizovaných obcou. Zúčastňuje sa na spoločných akciách, ako sú oslavy výročia vzniku obce či oslavy pri príležitosti mesiaca úcty k starším, cirkevné a občianske smútočné obrady, ale aj iné sviatočné podujatia v rámci obce.

 

Fotogaléria - spevokol