Archív článkov

Naši stolní tenisti bilancovali

22.05.2011 18:30
V sobotu dňa 21.5.2011 o 17.00 hodine sa v Kultúrnom dome v Honciach uskutočnilo vyhodnotenie súťažného ročníka 2010/2011 v stolnom tenise. Predseda STK previedol hodnotenie činnosti obidvoch mužstiev účinkujúcich v V. lige skupiny Gemer. Podujatia sa zúčastnili aj prizvaní hostia - starostka obce...

Naši stolní tenisti bilancovali

22.05.2011 18:30
V sobotu dňa 21.5.2011 o 17.00 hodine sa v Kultúrnom dome v Honciach uskutočnilo vyhodnotenie súťažného ročníka 2010/2011 v stolnom tenise. Predseda STK previedol hodnotenie činnosti obidvoch mužstiev účinkujúcich v V. lige skupiny Gemer. Podujatia sa zúčastnili aj prizvaní hostia - starostka...

Povinnosti účastníka škodovej udalosti

15.05.2011 22:44
Na základe žiadosti Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave informujeme verejnosť o povinnostiach účastníka škodovej udalosti:      Zákon o cestnej premávke v § 64 definuje dopravnú nehodu nasledovne: (1) Dopravná nehoda je udalosť...

Povinnosti účastníka škodovej udalosti

15.05.2011 09:36
Na základe žiadosti Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave informujeme verejnosť o povinnostiach účastníka škodovej udalosti:      Zákon o cestnej premávke v § 64 definuje dopravnú nehodu...

História MDŽ

27.02.2011 00:14
Nápad oslavovať Medzinárodný deň žien má svoju dávnu históriu. Dátumom 8. marec 2011 uplynie už 100 rokov od prvého dňa, kedy sa začal oslavovať Medzinárodný deň žien (MDŽ) ako bojový sviatok pokrokových žien na celom svete. Stalo sa tak na pamiatku samostatného štrajku 40 tisíc amerických...

ZPOZ v obci

16.02.2011 23:13
Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Obecnom úrade v Honciach Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov a rodinných slávností : - uvítanie do života - životné jubileá - jubilejné sobáše - občianska rozlúčka, pohreb Všetky občianske obrady sa konajú podľa...

ZPOZ v obci

16.02.2011 09:39
Zbor pre občianske záležitosti „Človek človeku“ pri Obecnom úrade v Honciach Hlavnou činnosťou ZPOZ je organizovanie občianskych obradov a rodinných slávností : - uvítanie do života - životné jubileá - jubilejné sobáše - občianska rozlúčka, pohreb Všetky...

Sviatky v roku 2011

08.02.2011 19:02
Štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni Štátne sviatky 1. január Deň vzniku Slovenskej republiky 5. júl Sviatok svätého Cyrila a Metoda 29. august Výročie SNP ...

Poplatky

16.01.2011 20:33
  Sadzobník poplatkov - na stiahnutie

Určenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

16.01.2011 18:25
    Obec poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže do 28.02. bežného roka na základe nasledovných podkladov: a/ potvrdenie o návšteve školy študentov SŠ a VŠ (ak sa dlhšiu dobu nezdržiavajú v obci – pravidelne minimálne týždeň) b/...
Záznamy: 621 - 630 zo 643
<< 61 | 62 | 63 | 64 | 65 >>