Obec Honce Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

Svoje životné jubileum v roku 2017 oslávia:

Rok 2017 50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov
Január Tokoly Vladimír Čapová Mária                 
Február Šmelko Ján   Ziman Ondrej    
Marec          
Apríl          
Máj   Grósz Alexander Vápeník Ján    
Jún   Javorová Helena      
Júl Ing. Terneiová Gabriela        
August       Čapová Ružena  
September          
Október   Tomčo Štefan      
November     Strelka Július    
December