Obec Honce Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2018 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

Svoje životné jubileum v roku 2018 oslávia:

Rok 2018 50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov
Január Džupin Peter 

Hlaváčová Erika 
Demjánová Nataša                  
Február          
Marec   Csíková Zdenka      
Apríl Čapová Marcela  Lukáčová Mária      
Máj   Csík Vlastimil

Urbanová Margita
     
Jún     Čapóová Mária    
Júl          
August Csutora Peter         
September Hajduová Mária         
Október       Gallová Emília  
November   Gallo Milan      
December  
 
Repiská Ružena Gloček Ján  

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obec Honce Vám všetkým, ktorí sa v týchto dňoch roku 2017 dožívate životných jubileí alebo oslavujete svoje meniny, srdečne blahoželá a praje veľa zdravia a šťastia!

Svoje životné jubileum v roku 2017 oslávia:

Rok 2017 50 rokov 60 rokov 70 rokov 80 rokov 90 rokov
Január Tokoly Vladimír Čapová Mária                 
Február Šmelko Ján   Ziman Ondrej    
Marec          
Apríl          
Máj   Grósz Alexander Vápeník Ján    
Jún   Javorová Helena      
Júl Ing. Terneiová Gabriela        
August       Čapová Ružena  
September          
Október   Tomčo Štefan      
November     Strelka Július    
December