Smútočný oznam

11.12.2015 09:18

S hlbokým zármutkom oznamujeme obyvateľom našej obce, že nás navždy opustila naša spoluobčanka pani Mária Beláková, vo veku 84 rokov. Smútočné posedenie sa uskutoční dňa 12.12.2015 (sobota) o 16.00 hodine, posledná rozlúčka so zosnulou sa uskutoční dňa 13.12.2015 (nedeľa) v Dome smútku v Rožňavskom Bystrom.