Aktuality

Prerušenie distribúcie elektriny

27.11.2014 14:48
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 03. december 2014 od 07:30 h do 18:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.  

Výzva - zverejnenie

14.11.2014 14:06
Výzva pozemkového a lesného odboru            

Prerušenie distribúcie elektriny

07.10.2014 14:32
Východoslovenská distribučná, a.s. Košice oznamuje, že v celej obci Honce bude v termíne 22. október 2014 od 07:20 h do 18:00 h prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.  

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

26.09.2014 14:16
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z.z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15.novembra 2014. Bližšie informácie na http://www.minv.sk/?volby-oso2014   Oznámenie o počte obyvateľov v obci Honce Oznámenie o počte...

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

04.08.2014 15:11
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 08.08.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení 5....

Voľby do Európskeho parlamentu 2014-výsledky

26.05.2014 15:56
Výsledky volieb: Obec, mesto, mestská časť Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasov...

Obecná vatra

05.05.2014 14:43
OBEC HONCE Vás všetkých srdečne pozýva na slávnostné zapálenie obecnej vatry pri príležitosti 69. výročia skončenia II. Svetovej vojny a osláv  8.mája - Dňa Víťazstva  nad fašizmom  v roku 1945, ktoré sa uskutoční dňa 10. mája 2014 / sobota / o 20,00 hodine pri...

Oznamy pre občanov

25.03.2014 14:58
  Upozornenie pre každého vlastníka a správcu poľnohospodárskej pôdy   Pozor na podvodníkov   Ochrana lesov pred požiarmi        

Zmena času

25.03.2014 14:35
Aj v roku 2014 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, dôjde dňa 30. 3. 2014.   Hodiny si preto nastavíme o jednu hodinu dopredu, z 2:00 hodiny na 3:00 hodinu.        

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

03.03.2014 14:30
Obecný úrad Honce oznamuje, že dňa 07.03.2014 sa bude konať zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Honciach, so začiatkom o 17.00 hodine v kancelárii starostky obce s nasledovným programom:   1. Otvorenie 2. Schválenie programu zasadnutia 3. Určenie overovateľov zápisnice 4. Kontrola uznesení 5....
<< 18 | 19 | 20 | 21 | 22 >>

 

Aktuálny rozpis zápasov stolnotenisového klubu Honce B si môžete pozrieť na stránke

ostzroznava.webnode.sk

 

Rozpis zápa sov Honce A

 

  

 


 

Aktuálne informácie o futbalovom klube si môžete pozrieť na stránke

fkhonce.webnode.sk

 

 

TOPlist
HarmonogramDEŇ  OBCE
2014


fotogaléria

Mesiac úcty k starším 2012

Ženský spevokol pri výrobe gágoríkov

 

Mikuláš 2011

 

..........................................................................................................

Činnosť Zboru pre občianske záležitosti v obci:

 

 Viac o činnosti ZPOZ v obci Honce si prečítajte v rubrike - Oznamy